Johan Persson vald till ny ordförande

branschforeningen_hemljus

Johan Persson vald till ny ordförande

Johan Pehrson ny ordförande för branschföreningen Hemljus. Föreningen Hemljus, som samlar landets ledande tillverkare och grossister inom området för hembelysning, har vid sitt årsmöte i Helsingborg valt Johan Pehrson till ny ordförande.

– Föreningen Hemljus företräder branschen gentemot myndigheter och andra organisationer, bedriver utbildning internt och externt samt utvecklar branschvillkoren. Hemljus är även medarrangör i Stockholm Furniture & Light Fair samt ger ut branschtidningen HEMLJUS , säger Pehrson.

Johan Pehrson är sedan 2015 vd för Watt & Veke AB i Eskilstuna, som ingår i koncernen för KB18 Företagsförädling AB. Han är jurist och har varit ledamot i Sveriges Riksdag för Liberalerna under 17 år. Han har varit partisekreterare, gruppledare i Riksdagen samt ordförande för Justitieutskottet.

– Svensk belysning står starkt. Vi växer och skapar många jobb i Sverige. Vi ser goda chanser att öka våra företags-marknadsandelar också internationellt. LED-tekniken öppnar upp för nya designlösningar med hög enerigeffektivitet. Här ska vi i Sverige vara längst fram, fortsätter Johan Pehrson.

– Det är dessa möjligheter jag vill lyfta fram tillsammans med ambitionen att verka för företagandet i vår bransch, avslutar Pehrson.

Frågor besvaras av ordförande Johan Pehrson 070-343 96 14

Övriga styrelsen består av Robert Johansson – Star Trading, Anders Karlsson – Markslöjd, Måns Kjaer – IFÖ, Ulrika Nyberg – Frinab
Bill Hermansson – 
A-Grossisten, Pernilla Landley – Aneta.