Länkar – här hittar du användbara länkar

Länkar – här hittar du användbara länkar

Belysningskedjor
Läs mer >>

Organisationer inom belysning
Läs mer >>

Myndigheter som arbetar med belysningsfrågor
– Energimyndigheten
– Elsäkerhetsverket
– Arbetsmiljöverket
– Upphandlingsmyndigheten
– Regeringen

Information om producentansvar för hembelysning
Läs mer >>

ELC, den europeiska branschorganisationen för ljuskälletillverkarna
Läs mer >>

Celma, den europeiska branschorganisationen för armaturtillverkarna
Läs mer >>

Fler internationella länkar
Läs mer >>

 

tidningen_hemljus_nr4_2017
Tidningen Hemljus höstnummer 2016