Johan Pehrson ny ordförande för branschföreningen Hemljus

Pressmeddelande 2017-05-24

branschforeningen_hemljus

Johan Pehrson ny ordförande för branschföreningen Hemljus. Föreningen Hemljus, som samlar landets ledande tillverkare och grossister inom området för hembelysning, har vid sitt årsmöte i Helsingborg valt Johan Pehrson till ny ordförande.

– Föreningen Hemljus företräder branschen gentemot myndigheter och andra organisationer, bedriver utbildning internt och externt samt utvecklar branschvillkoren. Hemljus är även medarrangör i Stockholm Furniture & Light Fair samt ger ut branschtidningen HEMLJUS , säger Pehrson.

Johan Pehrson är sedan 2015 vd för Watt & Veke AB i Eskilstuna, som ingår i koncernen för KB18 Företagsförädling AB. Han är jurist och har varit ledamot i Sveriges Riksdag för Liberalerna under 17 år. Han har varit partisekreterare, gruppledare i Riksdagen samt ordförande för Justitieutskottet.

– Svensk belysning står starkt. Vi växer och skapar många jobb i Sverige. Vi ser goda chanser att öka våra företags-marknadsandelar också internationellt. LED-tekniken öppnar upp för nya designlösningar med hög enerigeffektivitet. Här ska vi i Sverige vara längst fram, fortsätter Johan Pehrson.

– Det är dessa möjligheter jag vill lyfta fram tillsammans med ambitionen att verka för företagandet i vår bransch, avslutar Pehrson.

Frågor besvaras av ordförande Johan Pehrson 070-343 96 14

Övriga styrelsen består av Robert Johansson – Star Trading, Anders Karlsson – Markslöjd, Måns Kjaer – IFÖ, Ulrika Nyberg – Frinab
Bill Hermansson – 
A-Grossisten, Pernilla Landley – Aneta.