Pris – Årets ljusa butik

Priset för Årets Ljusa Butik Sverige 2017 tilldelas A-Ljus i Örnsköldsvik

Årets Ljusa Butik A-Ljus Arac Elektriska
Föreningen Hemljus gratulerar Pristagare Jenny Sjödin  som driver A-ljus. Här flankeras Jenny Sjödin av Johan Pehrson ordförande i Föreningen Hemljus till vänster och föreningens VD Mikael Castanius till höger. A-Ljus Arac Elektriska vinnare av priset ‘Årets Ljusa Butik 2017’
Besök A-Ljus webbsida här

Årets Ljusa Butik A-Ljus Arac Elektriska Jenny Sjödin
Jenny Sjödin som driver A-ljus Arac Elektriska


Priset för Årets Ljusa Butik Sverige 2016 tilldelas LjusExperten i Västerås

ljusexperten_arets_ljusa_butik_2016
Priset som Årets ljusa butik 2016 gick till Ljusexperten i Västerås

2016 Års Ljusa butik – I en tid då traditionella belysningsbutiker utmanas av andra försäljningskanaler valde Årets Ljusa Butik i Sverige att satsa stort på just renodlad belysnings-fackhandel. Detta genom att, i ett av landets största köpcentra, flytta butiken och dubbla sin yta.

Härigenom fick man möjligheter att fördjupa samarbetet med sina leverantörer, som idag jämfört med tidigare, getts bättre tillfälle att medverka i presentationen av sina produkter. En gynnsam omsättningsutveckling och god lönsamhet bidrar också till att Årets Ljusa Butik Sverige 2016 blir LjusExperten i Västerås.

ljusexperten_vasteras_arets_ljusa_butik
Vacker belysning hos Ljusexperten i Västerås


 

2015 Års Ljusa butik
För tjugonde gången har utmärkelsen Årets Ljusa Butik delats ut. Detta skedde i samband med Stockholm Furniture Fair och Northern Light Fair i februari 2016.

Priset för 2015 års ljusa butik tilldelades Lampan Uddevalla

arets_ljusa_butik_2015_lampan_uddevalla_hemljus
Lampan i Uddevalla – En växande skara av belysnings- fackhandelns aktörer inser att vägen till en framgångsrik rörelse är att utnyttja flera försäljningskanaler och då genom att komplettera befintlig fysik butik med e-handel.

En växande skara av belysnings-fackhandelns aktörer inser att vägen till en framgångsrik rörelse är att utnyttja flera försäljningskanaler och då genom att komplettera befintlig fysik butik med e-handel. Uppbyggnaden av den senare kräver för framgång viljan att investera och erbjuda konsumentledet en överskådlig produktpresentation och effektiva distributionsvägar.

Genom en mer än fördubblad omsättning till drygt 30 Mkr mellan åren 2013 och 2015 och med en för branschen nära nog enastående lönsamhet har årets vinnare i Sverige visat på en avsevärd synergieffekt då två parallella säljkanaler utnyttjas.

Årets Ljusa Butik i Sverige 2015 är Lampan i Uddevalla.

Tidigare vinnare
Läs mer>>

Hemljus_kok
Ljussätt arbetsytor och rätt – få tips och råd av Hemljus

Hemljus_nr_1-2017
Senaste numret av Tidningen Hemljus